Festivals & Events in Bhutan

Kang Sol Chhenmo

Place: 
Thegchhog Namdrol Ugyen Chholing Monastry, Dremitse
Region: 
Event type: 
Buddhist festival